Máy hiện sóng Tektronix

Cung cấp các loại thiết bị đo lường Tektronix như Máy hiện sóng Tektronix

 • hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix MDO3022

  08-04-2017 // 479 lượt xem

  FastAcq tỷ lệ tốc độ cao bắt sóng tín hiệu thấy bất thường khó nắm bắt một cách nhanh chóng Kiểm soát nhận dạng dạng sóng cung cấp điều hướng dễ dàng và tìm kiếm tự động của dữ liệu dạng sóng

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix MDO3024

  08-04-2017 // 475 lượt xem

  FastAcq tỷ lệ tốc độ cao bắt sóng tín hiệu thấy bất thường khó nắm bắt một cách nhanh chóng Kiểm soát nhận dạng dạng sóng cung cấp điều hướng dễ dàng và tìm kiếm tự động của dữ liệu dạng sóng

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix MDO3032

  08-04-2017 // 458 lượt xem

  FastAcq tỷ lệ tốc độ cao bắt sóng tín hiệu thấy bất thường khó nắm bắt một cách nhanh chóng Kiểm soát nhận dạng dạng sóng cung cấp điều hướng dễ dàng và tìm kiếm tự động của dữ liệu dạng sóng

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix MDO3034

  08-04-2017 // 449 lượt xem

  FastAcq tỷ lệ tốc độ cao bắt sóng tín hiệu thấy bất thường khó nắm bắt một cách nhanh chóng Kiểm soát nhận dạng dạng sóng cung cấp điều hướng dễ dàng và tìm kiếm tự động của dữ liệu dạng sóng

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix MDO3052

  08-04-2017 // 455 lượt xem

  FastAcq tỷ lệ tốc độ cao bắt sóng tín hiệu thấy bất thường khó nắm bắt một cách nhanh chóng Kiểm soát nhận dạng dạng sóng cung cấp điều hướng dễ dàng và tìm kiếm tự động của dữ liệu dạng sóng

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix MDO3054

  08-04-2017 // 466 lượt xem

  FastAcq tỷ lệ tốc độ cao bắt sóng tín hiệu thấy bất thường khó nắm bắt một cách nhanh chóng Kiểm soát nhận dạng dạng sóng cung cấp điều hướng dễ dàng và tìm kiếm tự động của dữ liệu dạng són

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix MDO3102

  08-04-2017 // 443 lượt xem

  FastAcq tỷ lệ tốc độ cao bắt sóng tín hiệu thấy bất thường khó nắm bắt một cách nhanh chóng Kiểm soát nhận dạng dạng sóng cung cấp điều hướng dễ dàng và tìm kiếm tự động của dữ liệu dạng sóng

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix MDO3104

  08-04-2017 // 492 lượt xem

  FastAcq tỷ lệ tốc độ cao bắt sóng tín hiệu thấy bất thường khó nắm bắt một cách nhanh chóng Kiểm soát nhận dạng dạng sóng cung cấp điều hướng dễ dàng và tìm kiếm tự động của dữ liệu dạng sóng

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Máy hiện sóng tektronix MDO4024CGSA

  08-04-2017 // 438 lượt xem

  4 kênh analog băng thông 200 MHz 1,75 ns tăng thời gian tỷ lệ mẫu 2.5 GS / s chiều dài kỷ lục 20 M trên tất cả các kênh

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix MDO4034CGSA

  08-04-2017 // 442 lượt xem

  4 kênh analog băng thông 350 MHz 1,75 ns tăng thời gian tỷ lệ mẫu 2.5 GS / s chiều dài kỷ lục 20 M trên tất cả các kênh

  Chi tiết →

 • ​Hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix MDO4104CGSA

  08-04-2017 // 22 lượt xem

  4 kênh analog băng thông 1GHz 359 ps tăng thời gian tỷ lệ mẫu 5 GS / s chiều dài kỷ lục 20 M trên tất cả các kênh > 340, 000 WFM / s tốc độ chụp dạng sóng tối đa

  Chi tiết →

 • ​Hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix MSO2002B

  08-04-2017 // 22 lượt xem

  Đặc tính Máy hiện sóng Tektronix MSO2002B: Model Băng thông 70MHz 2 kênh Analog 16 kênh kỹ thuật số Dánh giá mẫu 1 GS / s trên tất cả các kênh

  Chi tiết →

 • ​Hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix MSO2004B

  08-04-2017 // 22 lượt xem

  Đặc tính Máy hiện sóng Tektronix MSO2004B: Model Băng thông 70MHz 4 kênh Analog 16 kênh kỹ thuật số Dánh giá mẫu 1 GS / s trên tất cả các kênh Chiều dài Ghi 1 Megapoint trên tất cả các kênh

  Chi tiết →

 • ​Hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix MSO2012B

  08-04-2017 // 22 lượt xem

  Model Băng thông 100MHz 2 kênh Analog 16 kênh kỹ thuật số ​Hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix MSO2012B Dánh giá mẫu 1 GS / s trên tất cả các kênh Chiều dài Ghi 1 Megapoint trên tất cả các kênh 5.000 WFM / s tối đa Waveform Capture Rate

  Chi tiết →

 • ​Hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix MSO2014B

  08-04-2017 // 22 lượt xem

  Đặc tính Máy hiện sóng Tektronix MSO2014B: Model ​Hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix MSO2014B Băng thông 100MHz 4 kênh Analog 16 kênh kỹ thuật số Dánh giá mẫu 1 GS / s trên tất cả các kênh Chiều dài Ghi 1 Megapoint trên tất cả các kênh 5.000 WFM / s tối đa Waveform Capture Rate

  Chi tiết →

ONLINE

 • Ms Huyền

  Ms Huyền

  Hotline / Zalo 0934466211

TRUY CẬP

Tổng truy cập 596,177

Đang online9

FANPAGE