THIẾT BỊ ĐO CƠ KHÍ

Cung cấp các loại thiết bị đo cơ khí chính xác của các hãng như Mitutoyo, imada, tohnichi, Shimadzu, A&D...........