Máy hiện sóng Tektronix

Cung cấp các loại thiết bị đo lường Tektronix như Máy hiện sóng Tektronix

 • Máy hiện sóng Tektronix

  08-04-2017 // 801 lượt xem

  Máy hiện sóng Tektronix

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix TDS2001C

  08-04-2017 // 816 lượt xem

  hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix TDS2001C cung cấp cho bạn với hiệu suất giá cả phải chăng trong một thiết kế nhỏ gọn. Đóng gói với các tính năng tiêu chuẩn - bao gồm cả kết nối USB, 16 phép đo tự động, thử nghiệm giới hạn, ghi dữ liệu, và giúp đỡ bối cảnh nhạy cảm - Máy hiện sóng Tektronix TDS2001C Dòng giúp bạn thực hiện được nhiều hơn trong thời gian ít hơn.

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix TDS2002C

  08-04-2017 // 820 lượt xem

  các TDS2000C kỹ thuật số lưu trữ Oscilloscope Series cung cấp cho bạn với hiệu suất giá cả phải chăng trong một thiết kế nhỏ gọn. Đóng gói với các tính năng tiêu chuẩn - bao gồm cả kết nối USB, 16 phép đo tự động, thử nghiệm giới hạn, ghi dữ liệu, và giúp đỡ bối cảnh nhạy cảm - các dao động TDS2000C Dòng giúp bạn thực hiện được nhiều hơn trong thời gian ít hơn

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix TDS2004C

  08-04-2017 // 820 lượt xem

  các TDS2000C kỹ thuật số lưu trữ Oscilloscope Series cung cấp cho bạn với hiệu suất giá cả phải chăng trong một thiết kế nhỏ gọn. Đóng gói với các tính năng tiêu chuẩn

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix TDS2012C

  08-04-2017 // 886 lượt xem

  các TDS2000C kỹ thuật số lưu trữ Oscilloscope Series cung cấp cho bạn với hiệu suất giá cả phải chăng trong một thiết kế nhỏ gọn. Đóng gói với các tính năng tiêu chuẩn

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix TDS2014C

  08-04-2017 // 801 lượt xem

  các TDS2000C kỹ thuật số lưu trữ Oscilloscope Series cung cấp cho bạn với hiệu suất giá cả phải chăng trong một thiết kế nhỏ gọn. Đóng gói với các tính năng tiêu chuẩn

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix TDS2022C

  08-04-2017 // 777 lượt xem

  các TDS2000C kỹ thuật số lưu trữ Oscilloscope Series cung cấp cho bạn với hiệu suất giá cả phải chăng trong một thiết kế nhỏ gọn. Đóng gói với các tính năng tiêu chuẩn

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix TDS2024C

  08-04-2017 // 877 lượt xem

  các TDS2000C kỹ thuật số lưu trữ Oscilloscope Series cung cấp cho bạn với hiệu suất giá cả phải chăng trong một thiết kế nhỏ gọn. Đóng gói với các tính năng tiêu chuẩn

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix TBS1064

  08-04-2017 // 862 lượt xem

  hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix TBS1064 băng thông 60 MHz, Đánh giá lấy mẫu 1 GS / s, 4-kênhDigital lưu trữ Oscilloscope cung cấp cho bạn với hiệu suất giá cả phải chăng trong một thiết kế nhỏ gọn. Đóng gói với các tính năng tiêu chuẩn

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix TBS1104

  08-04-2017 // 911 lượt xem

  Máy hiện sóng Tektronix TBS1104 băng thông 100 MHz, Đánh giá lấy mẫu 1 GS / s, 4-kênhDigital lưu trữ Oscilloscope cung cấp cho bạn với hiệu suất giá cả phải chăng trong một thiết kế nhỏ gọn. Đóng gói với các tính năng tiêu chuẩn

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix TBS1032B

  08-04-2017 // 789 lượt xem

  hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix TBS1032B băng thông 30 MHz 2-kênh s tỷ lệ mẫu Lên đến 500 MS / trên tất cả các kênh

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix TBS1052B

  08-04-2017 // 851 lượt xem

  băng thông Máy hiện sóng Tektronix TBS1052B 50 MHz 2-kênh tỷ lệ mẫu Máy hiện sóng Tektronix TBS1052B Lên đến 500 MS / s trên tất cả các kênh

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix TBS1072B

  08-04-2017 // 817 lượt xem

  băng thông Máy hiện sóng Tektronix TBS1072B 70 MHz 2-kênh tỷ lệ Máy hiện sóng Tektronix TBS1072B Lên đến 500 MS / s trên tất cả các kênh chiều dài kỷ lục điểm ghi 2.5k trên tất cả các kênh

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Máy hiện sóng tektronix tbs1102B

  08-04-2017 // 807 lượt xem

  băng thông Máy hiện sóng Tektronix TBS1102B 100 MHz 2-kênh tỷ lệ Máy hiện sóng Tektronix TBS1102B Lên đến 2GS / s trên tất cả các kênh chiều dài kỷ lục điểm ghi 2.5k trên tất cả các kênh

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Máy hiện sóng Tektronix tbs1152b

  08-04-2017 // 832 lượt xem

  băng thông Máy hiện sóng Tektronix TBS1152B 150 MHz 2-kênh tỷ lệ Máy hiện sóng Tektronix TBS1152B Lên đến 2GS / s trên tất cả các kênh chiều dài kỷ lục điểm ghi 2.5k trên tất cả các kênh

  Chi tiết →

ONLINE

 • Ms Huyền

  Ms Huyền

  Hotline / Zalo 0934466211

TRUY CẬP

Tổng truy cập 937,377

Đang online7

FANPAGE