CAMERA NHIỆT FLIR

CUNG CẤP CÁC DÒNG CAMERA NHIỆT ( CHỤP ẢNH NHIỆT:) CỦA HÃNG fLIR

 • hiệu chuẩn Camera chụp ảnh nhiệt flir TG165

  08-04-2017 // 531 lượt xem

  Các FLIR TG165 và TG167 điểm ảnh nhiệt thu hẹp khoảng cách giữa nhiệt kế hồng ngoại đơn tại chỗ và máy ảnh nhiệt huyền thoại của FLIR. Được trang bị bộ cảm biến vi Lepton® độc quyền FLIR của nhiệt, các máy ảnh cho phép bạn xem các nhiệt để bạn biết chính xác

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Camera chụp ảnh nhiệt flir TG167

  08-04-2017 // 452 lượt xem

  hiệu chuẩn Camera chụp ảnh nhiệt flir TG167 Camera chụp ảnh nhiệt flir TG167 điểm ảnh nhiệt thu hẹp khoảng cách giữa nhiệt kế hồng ngoại đơn tại chỗ và máy ảnh nhiệt huyền thoại của FLIR. Được trang bị bộ cảm biến vi Lepton® độc quyền FLIR của nhiệt, các máy ảnh cho phép bạn xem các nhiệt để bạn biết chính xác nơi để nhắm mục tiêu các vị trí đo

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Camera chụp ảnh nhiệt Flir E4

  08-04-2017 // 574 lượt xem

  Bây giờ bạn có thể đủ khả năng & công cụ kiểm tra. Đạt được lợi thế cạnh tranh và chăm sóc khách hàng tốt hơn. Cho họ hài lòng với những hình ảnh nhiệt MSX làm lộ rõ các vấn đề từ các nguồn năng lượng tổn thất, hơi ẩm xâm nhập và các vấn đề về cơ cấu, quá nhiệt thiết bị điện và cơ khí.

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Camera chụp ảnh nhiệt flir E5

  08-04-2017 // 458 lượt xem

  Bây giờ bạn có thể đủ khả năng & công cụ kiểm tra. Đạt được lợi thế cạnh tranh và chăm sóc khách hàng tốt hơn. Cho họ hài lòng với những hình ảnh nhiệt MSX làm lộ rõ các vấn đề từ các nguồn năng lượng tổn thất, hơi ẩm xâm nhập và các vấn đề về cơ cấu, quá nhiệt thiết bị điện và cơ khí.

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Camera chụp ảnh nhiệt flir E6

  08-04-2017 // 460 lượt xem

  Bây giờ bạn có thể đủ khả năng & công cụ kiểm tra. Đạt được lợi thế cạnh tranh và chăm sóc khách hàng tốt hơn. Cho họ hài lòng với những hình ảnh nhiệt MSX làm lộ rõ các vấn đề từ các nguồn năng lượng tổn thất, hơi ẩm xâm nhập và các vấn đề về cơ cấu, quá nhiệt thiết bị điện và cơ khí

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Camera chụp ảnh nhiệt flir E8

  08-04-2017 // 504 lượt xem

  Bây giờ bạn có thể đủ khả năng & công cụ kiểm tra. Đạt được lợi thế cạnh tranh và chăm sóc khách hàng tốt hơn. Cho họ hài lòng với những hình ảnh nhiệt MSX làm lộ rõ các vấn đề từ các nguồn năng lượng tổn thất, hơi ẩm xâm nhập và các vấn đề về cơ cấu, quá nhiệt thiết bị điện và cơ khí.

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Camera chụp ảnh nhiệt Flir E40

  08-04-2017 // 493 lượt xem

  hiệu chuẩn Camera chụp ảnh nhiệt Flir E40 – Ngay Bây giờ với công nghệ MSX Hiệu suất máy ảnh chụp ảnh nhiệt cao cấp mà Giữ Bắt tốt hơn

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Camera chụp ảnh nhiệt Flir E50

  08-04-2017 // 421 lượt xem

  hiệu chuẩn Camera chụp ảnh nhiệt Flir E50 – Ngay Bây giờ với công nghệ MSX Hiệu suất máy ảnh chụp ảnh nhiệt cao cấp mà Giữ Bắt tốt hơn

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Camera chụp ảnh nhiệt Flir E60

  08-04-2017 // 734 lượt xem

  hiệu chuẩn Camera chụp ảnh nhiệt Flir E60 – Ngay Bây giờ với công nghệ MSX Camera chụp ảnh nhiệt Flir E60 Hiệu suất máy ảnh chụp ảnh nhiệt cao cấp mà Giữ Bắt tốt hơn Khắc phục sự cố một cách hiệu quả hơn, tạo ra các báo cáo chi tiết dễ dàng hơn, và chia sẻ hình ảnh và kết quả nhanh hơn với bộ tạo ảnh nhiệt E-Series mới nhất FLIR của.

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Camera chụp ảnh nhiệt Flir E40 bx

  08-04-2017 // 448 lượt xem

  Khắc phục sự cố một cách hiệu quả hơn, tạo ra các báo cáo chi tiết dễ dàng hơn, và chia sẻ hình ảnh và kết quả nhanh hơn với bộ tạo ảnh nhiệt E-Series mới nhất FLIR của. Với một mảng mới của hình ảnh, thông tin, công cụ sản xuất để giúp bạn có được nhiều hơn thực hiện trong một ngày.

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Camera chụp ảnh nhiệt Flir E50 bx

  08-04-2017 // 443 lượt xem

  Khắc phục sự cố một cách hiệu quả hơn, tạo ra các báo cáo chi tiết dễ dàng hơn, và chia sẻ hình ảnh và kết quả nhanh hơn với bộ tạo ảnh nhiệt E-Series mới nhất FLIR của. Với một mảng mới của hình ảnh, thông tin, công cụ sản xuất để giúp bạn có được nhiều hơn thực hiện trong một ngày

  Chi tiết →

 • hiệu chuẩn Camera chụp ảnh nhiệt Flir E60 bx

  08-04-2017 // 504 lượt xem

  Hiệu suất máy ảnh chụp ảnh nhiệt cao cấp mà Giữ Bắt tốt hơn Khắc phục sự cố một cách hiệu quả hơn, tạo ra các báo cáo chi tiết dễ dàng hơn, và chia sẻ hình ảnh và kết quả nhanh hơn với bộ tạo ảnh nhiệt E-Series mới nhất FLIR của. Với một mảng mới của hình ảnh, thông tin, công cụ sản xuất để giúp bạn có được nhiều hơn thực hiện trong một ngày.

  Chi tiết →