THIẾT BỊ ĐO GW-INSTEK

MUA BÁN, HIỆU CHUẨN, SỬA CHỮA CÁC LOẠI THIẾT BỊ ĐO GW-INSTEK

 • ​Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GW Instek GDS 3152

  04-04-2017 // 57 lượt xem

  MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ​Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GW Instek GDS 3152 Máy hiện sóng GW Instek GDS 3152 được thiết kế để được sử dụng cho việc hình dung độ lớn điện và tín hiệu. Hai / bốn kênh đầu vào độc lập có sẵn cho các phép đo điện. các đầu dò được kết nối với các dao động thông qua kết nối BNC. Các tín hiệu đo có thể được lưu trữ và hiển thị như một tài liệu tham khảo

  Chi tiết →

 • ​Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GW - Instek GDS 3154

  04-04-2017 // 57 lượt xem

  ​Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GW Instek GDS 3154 (CE) (Máy hiện sóng 4x150 MHz 2.5 GS / s) từ công ty GW Instek. số lượng đặt hàng tối thiểu là 1 pc, Xuất xứ Đài Loan. MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG Máy hiện sóng GW Instek GDS 3154 được thiết kế để được sử dụng cho việc hình dung độ lớn điện và tín hiệu. Hai / bốn kênh đầu vào độc lập có sẵn cho các phép đo điện. các đầu dò được kết nối với các dao động thông qua kết nối BNC

  Chi tiết →

 • ​Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GWinstek GDS 3252

  04-04-2017 // 57 lượt xem

  Một máy hiện sóng kĩ thuật số công nghệ cao ​Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GWinstek GDS 3252 là một nền tảng mới của kênh 4 đầu vào, băng thông 500MHz, tỷ lệ lấy mẫu 5GSa / s, và VPO hiển thị dạng sóng. Tính năng chia màn hình đã được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của nhiều cửa sổ và đa tín hiệu kiểm tra trong nghiên cứu và các lĩnh vực sản xuất. Các phần mềm phân tích điện năng tùy chọn và các tùy chọn phần mềm phân tích xe buýt nối tiếp có sẵn để phục vụ nhiệm vụ của kỹ sư trong thử nghiệm và sản xuất các sản phẩm liên quan.

  Chi tiết →

 • Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GWInstek GDS 3254

  04-04-2017 // 757 lượt xem

  Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GWInstek GDS 3254 là một nền tảng mới của kênh 4 đầu vào, băng thông 500MHz, tỷ lệ lấy mẫu 5GSa / s, và VPO hiển thị dạng sóng. Tính năng chia màn hình đã được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của nhiều cửa sổ và đa tín hiệu kiểm tra trong nghiên cứu và các lĩnh vực sản xuất. Các phần mềm phân tích điện năng tùy chọn và các tùy chọn phần mềm phân tích xe buýt nối tiếp có sẵn để phục vụ nhiệm vụ của kỹ sư trong thử nghiệm và sản xuất các sản phẩm liên quan.

  Chi tiết →

 • ​Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GWinstek GDS 3352

  04-04-2017 // 57 lượt xem

  Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GWinstek GDS 3352 là một nền tảng mới của kênh 4 đầu vào, băng thông 500MHz, tỷ lệ lấy mẫu 5GSa / s, và VPO hiển thị dạng sóng. Tính năng chia màn hình đã được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của nhiều cửa sổ và đa tín hiệu kiểm tra trong nghiên cứu và các lĩnh vực sản xuất. Các phần mềm phân tích điện năng tùy chọn và các tùy chọn phần mềm phân tích xe buýt nối tiếp có sẵn để phục vụ nhiệm vụ của kỹ sư trong thử nghiệm và sản xuất các sản phẩm liên quan.

  Chi tiết →

 • ​Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GWInstek GDS 3354

  04-04-2017 // 56 lượt xem

  ​Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GWInstek GDS 3354 là một nền tảng mới của kênh 4 đầu vào, băng thông 500MHz, tỷ lệ lấy mẫu 5GSa / s, và VPO hiển thị dạng sóng. Tính năng chia màn hình đã được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của nhiều cửa sổ và đa tín hiệu kiểm tra trong nghiên cứu và các lĩnh vực sản xuất. Các phần mềm phân tích điện năng tùy chọn và các tùy chọn phần mềm phân tích xe buýt nối tiếp có sẵn để phục vụ nhiệm vụ của kỹ sư trong thử nghiệm và sản xuất các sản phẩm liên quan.

  Chi tiết →

 • Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GWInstek GDS 3502

  04-04-2017 // 790 lượt xem

  Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GWInstek GDS 3502 là một nền tảng mới của kênh 4 đầu vào, băng thông 500MHz, tỷ lệ lấy mẫu 5GSa / s, và VPO hiển thị dạng sóng. Tính năng chia màn hình đã được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của nhiều cửa sổ và đa tín hiệu kiểm tra trong nghiên cứu và các lĩnh vực sản xuất. Các phần mềm phân tích điện năng tùy chọn và các tùy chọn phần mềm phân tích xe buýt nối tiếp có sẵn để phục vụ nhiệm vụ của kỹ sư trong thử nghiệm và sản xuất các sản phẩm liên quan.

  Chi tiết →

 • ​Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GWInstek GDS 3504

  04-04-2017 // 56 lượt xem

  Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GWInstek GDS 3504 là một nền tảng mới của kênh 4 đầu vào, băng thông 500MHz, tỷ lệ lấy mẫu 5GSa / s, và VPO hiển thị dạng sóng. Tính năng chia màn hình đã được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu của nhiều cửa sổ và đa tín hiệu kiểm tra trong nghiên cứu và các lĩnh vực sản xuất. Các phần mềm phân tích điện năng tùy chọn và các tùy chọn phần mềm phân tích xe buýt nối tiếp có sẵn để phục vụ nhiệm vụ của kỹ sư trong thử nghiệm và sản xuất các sản phẩm liên quan.

  Chi tiết →

 • Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GW Instek GDS-2072A

  04-04-2017 // 787 lượt xem

  ​Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GW Instek GDS-2072A series kỹ thuật số lưu trữ cung cấp 2 và 4 kênh cấu hình và lựa chọn băng thông rộng, bao gồm 300MHz, 200MHz, 100MHz và 70MHz. Mỗi mô hình cung cấp tốc độ lấy mẫu thời gian thực tối đa 2GSa / s và tốc độ lấy mẫu tương đương với thời gian tốc độ cao 100GSa / s. Được trang bị với một màn hình độ phân giải cao TFT LCD 8-inch 800 x 600, 1mV / div đến 10V / div dải dọc và 1ns / div đến 100s / div cơ sở thời gian, Máy hiện sóng GW Instek GDS-2072A là thể trung thành chứng minh dạng sóng phức tạp và tín hiệu tối nghĩa.

  Chi tiết →

 • ​Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GW Instek GDS-2074A

  04-04-2017 // 57 lượt xem

  ​Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GW Instek GDS-2074A series kỹ thuật số lưu trữ cung cấp 2 và 4 kênh cấu hình và lựa chọn băng thông rộng, bao gồm 300MHz, 200MHz, 100MHz và 70MHz. Mỗi mô hình cung cấp tốc độ lấy mẫu thời gian thực tối đa 2GSa / s và tốc độ lấy mẫu tương đương với thời gian tốc độ cao 100GSa / s. Được trang bị với một màn hình độ phân giải cao TFT LCD 8-inch 800 x 600, 1mV / div đến 10V / div dải dọc và 1ns / div đến 100s / div cơ sở thời gian, Máy hiện sóng GW Instek GDS-2074A là thể trung thành chứng minh dạng sóng phức tạp và tín hiệu tối nghĩa.

  Chi tiết →

 • ​Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GW Instek GDS-2102A

  04-04-2017 // 57 lượt xem

  ​Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GW Instek GDS-2102A kỹ thuật số lưu trữ cung cấp 2 và 4 kênh cấu hình và lựa chọn băng thông rộng, bao gồm 300MHz, 200MHz, 100MHz và 70MHz. Mỗi mô hình cung cấp tốc độ lấy mẫu thời gian thực tối đa 2GSa / s và tốc độ lấy mẫu tương đương với thời gian tốc độ cao 100GSa / s. Được trang bị với một màn hình độ phân giải cao TFT LCD 8-inch 800 x 600, 1mV / div đến 10V / div dải dọc và 1ns / div đến 100s / div cơ sở thời gian, Máy hiện sóng GW Instek GDS-2102A là thể trung thành chứng minh dạng sóng phức tạp và tín hiệu tối nghĩa.

  Chi tiết →

 • ​Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GW Instek GDS-2104A

  04-04-2017 // 56 lượt xem

  Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GW Instek GDS-2104A kỹ thuật số lưu trữ cung cấp 2 và 4 kênh cấu hình và lựa chọn băng thông rộng, bao gồm 300MHz, 200MHz, 100MHz và 70MHz. Mỗi mô hình cung cấp tốc độ lấy mẫu thời gian thực tối đa 2GSa / s và tốc độ lấy mẫu tương đương với thời gian tốc độ cao 100GSa / s. Được trang bị với một màn hình độ phân giải cao TFT LCD 8-inch 800 x 600, 1mV / div đến 10V / div dải dọc và 1ns / div đến 100s / div cơ sở thời gian, Máy hiện sóng GW Instek GDS-2104A là thể trung thành chứng minh dạng sóng phức tạp và tín hiệu tối nghĩa.

  Chi tiết →

 • ​Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GW Instek GDS-2202A

  04-04-2017 // 57 lượt xem

  Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GW Instek GDS-2202A kỹ thuật số lưu trữ cung cấp 2 và 4 kênh cấu hình và lựa chọn băng thông rộng, bao gồm 300MHz, 200MHz, 100MHz và 70MHz. Mỗi mô hình cung cấp tốc độ lấy mẫu thời gian thực tối đa 2GSa / s và tốc độ lấy mẫu tương đương với thời gian tốc độ cao 100GSa / s. Được trang bị với một màn hình độ phân giải cao TFT LCD 8-inch 800 x 600, 1mV / div đến 10V / div dải dọc và 1ns / div đến 100s / div cơ sở thời gian, Máy hiện sóng GW Instek GDS-2202A là thể trung thành chứng minh dạng sóng phức tạp và tín hiệu tối nghĩa.

  Chi tiết →

 • ​Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GW Instek GDS-2204A

  04-04-2017 // 56 lượt xem

  Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GW Instek GDS-2204A kỹ thuật số lưu trữ cung cấp 2 và 4 kênh cấu hình và lựa chọn băng thông rộng, bao gồm 300MHz, 200MHz, 100MHz và 70MHz. Mỗi mô hình cung cấp tốc độ lấy mẫu thời gian thực tối đa 2GSa / s và tốc độ lấy mẫu tương đương với thời gian tốc độ cao 100GSa / s. Được trang bị với một màn hình độ phân giải cao TFT LCD 8-inch 800 x 600, 1mV / div đến 10V / div dải dọc và 1ns / div đến 100s / div cơ sở thời gian, Máy hiện sóng GW Instek GDS-2204A là thể trung thành chứng minh dạng sóng phức tạp và tín hiệu tối nghĩa.

  Chi tiết →

 • Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GW Instek GDS-2302A

  04-04-2017 // 829 lượt xem

  Hiệu chuẩn Máy hiện sóng GW Instek GDS-2302A kỹ thuật số lưu trữ cung cấp 2 và 4 kênh cấu hình và lựa chọn băng thông rộng, bao gồm 300MHz, 200MHz, 100MHz và 70MHz. Mỗi mô hình cung cấp tốc độ lấy mẫu thời gian thực tối đa 2GSa / s và tốc độ lấy mẫu tương đương với thời gian tốc độ cao 100GSa / s. Được trang bị với một màn hình độ phân giải cao TFT LCD 8-inch 800 x 600, 1mV / div đến 10V / div dải dọc và 1ns / div đến 100s / div cơ sở thời gian, Máy hiện sóng GW Instek GDS-2302A là thể trung thành chứng minh dạng sóng phức tạp và tín hiệu tối nghĩa.

  Chi tiết →

ONLINE

 • Ms Huyền

  Ms Huyền

  Hotline / Zalo 0934466211

TRUY CẬP

Tổng truy cập 884,839

Đang online4

FANPAGE