ĐỒNG HỒ VẠN NĂNG SANWA

Đồng hồ vạn năng sanwa là thiết bị chuyên đo chuyên nghiệp sành cho các ứng dụng công nghiệp, và dân dụng.